Kolumna Lista remarketingowa (listy remarketingowe AdWords)

Wyświetla nazwę utworzonej w Google Ads listy remarketingowej dla reklam w wyszukiwarce (RLSA) Google Ads.

Listy remarketingowej możesz użyć jako celu remarketingowego po zastosowaniu w grupie reklam lub jako wykluczającego celu remarketingowego po zastosowaniu w kampanii lub grupie reklam.

Tę kolumnę możesz wyświetlić na karcie Cele remarketingowe konta wyszukiwarki, kampanii lub grupy reklam oraz w raporcie strategii ustalania stawek.

 

Wyświetlanie tej kolumny na poziomie konta wyszukiwarki, kampanii lub grupy reklam
 1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki, kampanii lub grupy reklam Google Ads.
 2. Wykonaj jedną z tych czynności:

  • Aby wyświetlić cele remarketingowe, kliknij kartę Cele ▼ i wybierz Cele remarketingowe.
  • Aby wyświetlić wykluczone cele remarketingowe, kliknij kartę Cele ▼ i wybierz kolejno Cele remarketingoweWykluczone.

   Kolumna pojawia się domyślnie w tabeli raportowania.

 

Wyświetlanie tej kolumny w raporcie strategii ustalania stawek
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. Kliknij Strategie ustalania stawek w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.
 3. Kliknij w tabeli strategię ustalania stawek stosowaną na koncie Google Ads.
 4. Kliknij kartę Cele ▼ i wybierz Cele remarketingowe.

  Kolumna pojawia się domyślnie w tabeli raportowania.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?