Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Kopiowanie kampanii

Miejsce docelowe Microsoft Advertising

Kopiowanie z Google Ads do Microsoft Advertising

Gdy w ramach operacji kopiowania Search Ads 360 tworzy nowe kampanie, grupy reklam, reklamy, słowa kluczowe i wykluczające słowa kluczowe, tylko niektóre z ustawień są kopiowane z kampanii źródłowej (jak opisano to poniżej). (Zobacz listę ustawień, które możesz zaktualizować w istniejących kopiach).

Ustawienia kampanii w Microsoft Advertising

Jeśli docelowe konto wyszukiwarki nie zawiera jeszcze kampanii o danej nazwie, Search Ads 360 utworzy nową i skopiuje ustawienia wymienione poniżej.

Niektóre ustawienia Google Ads mogą mieć inne nazwy lub wymagać wprowadzenia zmian w kampanii docelowej w Search Ads 360.

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia kampanii na koncie docelowym Microsoft Advertising

Nazwa

Nazwa

Budżet dzienny

Budżet dzienny:

 • W razie potrzeby Search Ads 360 konwertuje budżet dzienny na walutę powiązaną z docelową wyszukiwarką.
 • Jeśli budżet dzienny jest mniejszy niż wartość minimalna w Microsoft Advertising (0,05 USD), Search Ads 360 ustawia tę wartość.

Metoda wyświetlania reklam

Typ budżetu

Daty rozpoczęcia i zakończenia

Kampanie w Microsoft Advertising nie mają dat rozpoczęcia ani zakończenia:

 • Search Ads 360 kopiuje określone w źródle daty rozpoczęcia i zakończenia do każdej grupy reklam w kampanii docelowej Microsoft Advertising.
 • Jeśli źródłowa data rozpoczęcia lub zakończenia przypada w przeszłości, Search Ads 360 ustawia w kampanii docelowej bieżącą datę.

Dopasowywanie słów kluczowych

Nie dotyczy kampanii Microsoft Advertising.

Lokalizacje docelowe

Lokalizacje docelowe:

 • Kraj

 • Region

 • Miasto

Pamiętaj, że Search Ads 360 nie kopiuje docelowych obszarów miejskich do kampanii Microsoft Advertising.

W przypadku pozostałych typów lokalizacji docelowych Search Ads 360 w miarę możliwości zamienia kody geograficzne używane w Google Ads na ich odpowiedniki z Microsoft Advertising. Jeśli w Microsoft Advertising nie ma odpowiedników kodów geograficznych, działanie podejmowane przez Search Ads 360 zależy od tego, czy kod jest używany do dodania czy wykluczenia lokalizacji docelowej.

Kierowanie włączające: jeśli kod Google Ads spowodowałby włączenie do kampanii Microsoft Advertising większego obszaru niż w kampanii źródłowej Google Ads, Search Ads 360 go nie kopiuje. Search Ads 360 wstrzymuje kampanię Microsoft Advertising i umieszcza komunikat w wynikowym arkuszu zbiorczym.

Jeśli kod Google Ads spowodowałby włączenie do kampanii Microsoft Advertising mniejszego obszaru niż w kampanii źródłowej Google Ads, Search Ads 360 kopiuje go i umieszcza odpowiedni komunikat w arkuszu zbiorczym z wynikami. Search Ads 360 nie wstrzymuje kampanii Microsoft Advertising.

Kierowanie wykluczające: jeśli kod Google Ads spowodowałby wykluczenie z kampanii Microsoft Advertising mniejszego obszaru niż w kampanii źródłowej Google Ads, Search Ads 360 go nie kopiuje. Search Ads 360 wstrzymuje kampanię Microsoft Advertising i umieszcza komunikat w wynikowym arkuszu zbiorczym.

Jeśli kod Google Ads spowodowałby wykluczenie z kampanii Microsoft Advertising większego obszaru niż w kampanii źródłowej Google Ads, Search Ads 360 kopiuje go i umieszcza odpowiedni komunikat w arkuszu zbiorczym z wynikami. Search Ads 360 nie wstrzymuje kampanii Microsoft Advertising.

Search Ads 360 kopiuje lokalizacje docelowe tylko do nowych kampanii. Nie są one aktualizowane w żadnych istniejących kopiach kampanii.

Języki

Kampanie w Microsoft Advertising nie mają języków docelowych. Zamiast tego Search Ads 360 kopiuje określony w kampanii źródłowej język docelowy do każdej grupy reklam w kampanii docelowej Microsoft Advertising.

Jeśli skopiujesz kampanię Google Ads z kierowaniem ustawionym na wiele języków na konto wyszukiwarki Microsoft Advertising, Search Ads 360 wybiera jeden z nich i określa go dla każdej grupy reklam w kampanii Microsoft Advertising oraz wstrzymuje daną kampanię. Nie można przewidzieć języka, który wybierze Search Ads 360. Język kampanii docelowej możesz jednak zmienić ręcznie.

Sieć

Nie dotyczy kampanii Microsoft Advertising.

Dostosowanie stawek mobilnych

Dostosowanie stawek mobilnych

Pamiętaj, że w Microsoft Advertising dostosowania stawek według urządzeń mogą mieć zakres od -100% do +900%. Stawek Google Ads nie można dostosowywać w zakresie od -91% do -99%. Jeśli chcesz korzystać z dostosowania stawek w zakresie od -91% do 99% w kampaniach docelowych, musisz ręcznie ustawić dostosowanie stawek po zakończeniu kopiowania.

Zmniejszenie stawek o 100% wyłącza stawki mobilne.

Dostosowanie stawek na tablety

Dostosowanie stawek na tablety

 

Pamiętaj, że w Microsoft Advertising dostosowania stawek według urządzeń mogą mieć zakres od -100% do +900%. Stawek Google Ads nie można dostosowywać w zakresie od -91% do -99%. Jeśli chcesz korzystać z dostosowania stawek w zakresie od -91% do 99% w kampaniach docelowych, musisz ręcznie ustawić dostosowanie stawek po zakończeniu kopiowania.

Zmniejszenie stawek o 100% wyłącza stawki mobilne.

Dostosowanie stawek na komputery

Dostosowanie stawek na komputery

 

Pamiętaj, że w Microsoft Advertising dostosowania stawek według urządzeń mogą mieć zakres od -100% do +900%. Stawek Google Ads nie można dostosowywać w zakresie od -91% do -99%. Jeśli chcesz korzystać z dostosowania stawek w zakresie od -91% do 99% w kampaniach docelowych, musisz ręcznie ustawić dostosowanie stawek po zakończeniu kopiowania.

Zmniejszenie stawek o 100% wyłącza stawki mobilne.

 

Szablon URL

Szablon URL

Stan

Stan

Jeśli zmienisz stan kampanii źródłowej na Usunięta, nie jest on aktualizowany w kampanii docelowej. Aby miała ona taki stan, musisz zmienić go ręcznie.

Linki do podstron

Linki do podstron

Ustawienie rozszerzenia na poziomie konta Google Ads nie jest kopiowane do Microsoft Advertising. Zamiast tego link do podstrony jest stosowany w kampanii. Możesz samodzielnie przekonwertować te linki na linki do podstron na poziomie konta.

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej kampanii:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.
 • Rotacja reklam
Ustawienia grup reklam Microsoft Advertising

Jeśli kampania docelowa nie zawiera jeszcze grupy reklam o tej samej nazwie co grupa źródłowa, Search Ads 360 tworzy nową grupę reklam i kopiuje do niej wymienione tutaj ustawienia.

Niektóre ustawienia Google Ads mogą mieć inne nazwy lub wymagać wprowadzenia zmian w docelowej grupie reklam w Search Ads 360.

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia grup reklam na koncie docelowym Microsoft Advertising

Nazwa

Nazwa

Domyślny CPC w sieci wyszukiwania

Stawka w sieci wyszukiwania

Dostosowanie stawek mobilnych

Dostosowanie stawek mobilnych

Pamiętaj, że w Microsoft Advertising dostosowania stawek według urządzeń mogą mieć zakres od -100% do +900%. Stawek Google Ads nie można dostosowywać w zakresie od -91% do -99%. Jeśli chcesz korzystać z dostosowania stawek w zakresie od -91% do 99% w kampaniach docelowych, musisz ręcznie ustawić dostosowanie stawek po zakończeniu kopiowania.

Zmniejszenie stawek o 100% wyłącza stawki mobilne.

Dostosowanie stawek na tablety

Dostosowanie stawek na tablety

Pamiętaj, że w Microsoft Advertising dostosowania stawek według urządzeń mogą mieć zakres od -100% do +900%. Stawek Google Ads nie można dostosowywać w zakresie od -91% do -99%. Jeśli chcesz korzystać z dostosowania stawek w zakresie od -91% do 99% w kampaniach docelowych, musisz ręcznie ustawić dostosowanie stawek po zakończeniu kopiowania.

Zmniejszenie stawek o 100% wyłącza stawki mobilne.

Dostosowanie stawek na komputery Nie dotyczy grup reklam Microsoft Advertising.

Szablon URL

Szablon URL

Linki do podstron

Linki do podstron

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej grupy reklam:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.

 

Ustawienia reklam Microsoft Advertising

Jeśli docelowa grupa reklam nie zawiera jeszcze rozszerzonej reklamy tekstowej o tej samej nazwie co reklama w grupie źródłowej, Search Ads tworzy nową reklamę. W przypadku ustawień Google Ads, które są niedostępne w Microsoft Advertising lub są dostępne pod innymi nazwami, Search Ads 360 wprowadza opisane poniżej dostosowania.

Wszystkie rozszerzone reklamy tekstowe ze źródłowej grupy reklam są kopiowane na konto docelowe jako rozszerzone reklamy tekstowe.

Operacja kopiowania nie kopiuje standardowych reklam tekstowych, ponieważ od 31 lipca 2017 r. Microsoft Advertising nie obsługuje tworzenia ani edytowania takich reklam.

Microsoft Advertising wciąż będzie wyświetlać standardowe reklamy tekstowe, a Search Ads 360 nadal będzie raportować dotyczące ich dane.

Rozszerzone reklamy tekstowe

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia rozszerzonych reklam tekstowych na koncie docelowym Microsoft Advertising

Nazwa reklamy

Nazwa reklamy

Nagłówek
Nagłówek 2

Nagłówek
Nagłówek 2

Linia tekstu 1

Linia tekstu 1

Docelowy URL

Docelowy URL

Ścieżka 1
Ścieżka 2

Ścieżka 1
Ścieżka 2

Szablon URL Szablon URL

Stan

Stan

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej reklamy:

 • Etykiety

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.

 

Reklamy zduplikowane

Reklamy zduplikowane w źródłowej kampanii Google Ads nie są kopiowane do docelowej kampanii Microsoft Advertising. Oznacza to, że jeśli źródłowa kampania Google Ads zawiera zduplikowane reklamy, tylko jedna z nich zostanie skopiowana do docelowej kampanii Microsoft Advertising. 

 

Ustawienia słów kluczowych

Jeśli docelowa grupa reklam nie zawiera jeszcze słowa kluczowego o tej samej nazwie i typie dopasowania co słowo w grupie źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia. To oznacza, że jeśli w docelowej grupie reklam nie ma jeszcze dokładnie takiego samego słowa kluczowego, Search Ads 360 tworzy w niej nowe słowo.

 

Konto źródłowe Google Ads Ustawienia słów kluczowych na koncie docelowym Microsoft Advertising

Tekst

Tekst

W Microsoft Advertising i Google Ads obowiązują nieco inne reguły określające, czy słowa kluczowe są duplikatami. Na przykład słowa kluczowe but i But (pisany wielką literą) są uważane za duplikaty w Microsoft Advertising, ale nie w Google Ads.

Dlatego po zakończeniu kopiowania mogą pojawić się błędy związane z duplikatami słów kluczowych w Microsoft Advertising. Jeśli tak się stanie, jedno ze zduplikowanych słów kluczowych zostanie przetrafikowane do Microsoft Advertising, ale pozostałe nie pojawią się na tym koncie wyszukiwarki.

Typ dopasowania

Typ dopasowania

Stawka minimalna

Stawka minimalna

Stawka maksymalna

Stawka maksymalna

Szablon URL

Szablon URL

URL strony docelowej

URL strony docelowej
Jeśli słowo kluczowe Google Ads nie ma określonego adresu URL strony docelowej, nowe słowo kluczowe w kampanii docelowej też nie będzie miało tego adresu.

Parametry adresu URL

Parametry adresu URL

Stan

Stan

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowego słowa kluczowego:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Udział w teście strony docelowej

 • Parametry niestandardowe 
   Search Ads 360 nie wyświetla parametrów niestandardowych ani nimi nie zarządza na kontach wyszukiwarek tego typu. Jeśli zalogujesz się w wyszukiwarce i dodasz parametry niestandardowe, możesz je zsynchronizować z Search Ads 360, ale usługa ta je zignoruje. Wyszukiwarka zastosuje parametry niestandardowe, gdy wyświetli reklamę.
 • Sufiks końcowego adresu URL
  Możesz ręcznie skopiować parametry z sufiksu końcowego adresu URL do szablonu URL w kampanii docelowej.

 

Ustawienia wykluczających słów kluczowych w Microsoft Advertising

Jeśli docelowa kampania lub grupa reklam nie zawiera jeszcze wykluczającego słowa kluczowego o tej samej nazwie (i typie dopasowania w Google Ads) co słowo w kampanii źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe wykluczające słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia.

Microsoft Advertising nie obsługuje wykluczających słów kluczowych z przybliżonym typem dopasowania, dlatego Search Ads 360 nie kopiuje ich do kampanii ani grup reklam Microsoft Advertising. Zamiast tego podczas kopiowania do Microsoft Advertising zmienia ich typ dopasowania na dopasowanie do wyrażenia. Do Google Ads kopiuje je normalnie.

Konto źródłowe Google Ads Miejsce docelowe Microsoft Advertising

Tekst

Tekst

Typ dopasowania

Typ dopasowania

W Microsoft Advertising Search Ads 360 zmienia typ dopasowania wykluczających słów kluczowych z dopasowaniem przybliżonym na dopasowanie do wyrażenia.

Stan

Stan

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
263
false