Alışveriş kampanyası oluşturma

Ürün gruplarına ait açılış sayfası URL'lerini yönetme

Google Ads ve Microsoft Advertising, ürün grupları için açılış sayfası URL'leri ve izleme URL'leri oluştururken farklı teknikler kullanır.

Google Ads: Ürün grupları için URL'ler oluşturma

Bir ürün grubuna açılış sayfası URL'si oluşturmak için Google Ads, envanter feed'inizin "adwords yönlendirmesi" özelliğinde tanımlanan URL'ye bir Nihai URL Son Eki uygular. Envanter feed'i "adwords yönlendirmesi" özelliğini sağlamazsa Google Ads "bağlantı" veya "mobil bağlantı" özelliğindeki URL'yi kullanır.

Search Ads 360, izleme URL'si oluşturmak için tıklama sunucusu URL'sini bir URL şablonundaki ek izleme URL'leri veya parametreleriyle birleştirir ve sonucu bir Google Ads izleme şablonuna aktarır.

Bir müşteri alışveriş reklamınızı tıkladığında, Google Ads müşteriyi doğrudan açılış sayfası URL'sine yönlendirirken aynı anda izleme şablonundaki URL'ye istek gönderir.

Microsoft Advertising: Ürün grupları için URL'ler oluşturma

Search Ads 360, Microsoft Advertising hesabında tıklama sunucusu URL'sini bir URL şablonundaki ek izleme URL'leri veya parametreleriyle birleştirir ve sonucu bir Microsoft Advertising izleme şablonuna aktarır.

Bir müşteri alışveriş reklamınızı tıkladığında Microsoft Advertising, envanter feed'inizin "bağlantı" özelliğinde tanımlı olan URL'yi izleme URL'sine uygular ve sonuç URL'sine bir istek gönderir. 

Ürün grubu şablonları alt ürün gruplarına kopyalanır

Belirli bir ürün grubu için (daha yüksek bir düzeydeki URL şablonunu devralmak yerine) bir URL şablonu belirtirseniz, ürün grubu (manuel olarak sizin tarafınızdan veya otomatik olarak bir uyarlanabilir alışveriş kampanyası tarafından) alt bölümlere ayrıldığında:

 • Yeni alt ürün grupları üst grubun URL şablonunun bir kopyasıyla başlar. URL şablonunu olduğu gibi koruyabilir veya şablonu ihtiyaç duyduğunuz şekilde alt ürün gruplarında düzenleyebilir ya da kaldırabilirsiniz.
 • Bundan sonra, üst ürün grubunun URL şablonunu düzenleyemez veya kaldıramazsınız.

Örneğin:

URL templates are inherited
 1. "Elektronik" adlı bir ürün grubu için şu URL şablonunu belirtirsiniz:
  https://tracker.com/?url={escapedlpurl}
   
 2. "Stereo Sistemler" ve "Kameralar" ürün grupları oluşturulduğunda, başlangıçta üst "Elektronik" ürün grubunun URL şablonunu devralır.

  Bu noktada, "Elektronik" URL şablonunun artık düzenlenemeyeceğini veya kaldırılamayacağını unutmayın.
   
 3. Alt ürün gruplarındaki URL şablonlarını düzenleyebilirsiniz. Örneğin, üçüncü taraf izleme hizmetinize belirli bir ürün kimliğini geçirmek için "Kameralar" URL şablonuna &sid=1234567 parametresini eklersiniz.

URL'lerden çıkış yapmak için bir şablon kullanma

Üçüncü taraf izleme hizmeti kullanıyorsanız veya sitenizde bir yönlendirme zinciriniz varsa, envanter feed'inizde belirtilen URL'den çıkış yapmanız gerekebilir. Bu durumda, arama motoru hesabının URL şablonunu değiştirin veya aşağıdakilerden birini belirten daha alt düzeyde bir şablon oluşturun:

 • {lpurl} - Açılış sayfası URL'sinden çıkış yapar
 • {escapedlpurl} - (yalnızca Google Ads) Açılış sayfası URL'sinden de çıkış yapar. Google Ads hesaplarındaki {escapedlpurl} ile {lpurl} arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • {lpurl+2} - Açılış sayfası URL'sinden iki kez çıkış yapar
 • {lpurl+3} - Açılış sayfası URL'sinden üç kez çıkış yapar

{escapedlpurl+2} gibi diğer Google Ads ValueTrack parametrelerinin Search Ads 360 tarafından yönetilen Google Ads ürün grupları için kullanılamadığını unutmayın.

Microsoft Advertising alışveriş kampanyalarında, yukarıda listelenen diğer yer tutucuların yerine aşağıdaki yer tutucuyu da kullanabilirsiniz:

 • {lpurlpath} - (yalnızca Microsoft Advertising) URL yolunun, sitenin alan adı eklenmemiş hali
  Örneğin, envanter feed'inde http://example.com/shoes adresini belirtirseniz yalnızca shoes [ayakkabılar] kısmı döndürülür. Envanter feed'inde belirtilen alan adını değiştirmeniz veya düzeltmeniz gerekirse bu yer tutucuyu kullanın. Örneğin, bir Microsoft Advertising ürün grubu için aşağıdaki açılış sayfası URL'sini belirtebilirsiniz:
  http://www.examples.com/{lpurlpath}

URL parametreleri ekleme

Ürün gruplarında ek izleme yapmak için aşağıdaki parametre türlerini ürün gruplarınızın kullandığı URL şablonlarının veya Nihai URL Son Eki'nin sonuna ekleyebilirsiniz:

Google Ads hesaplarında, açılış sayfalarınızın gerektirdiği URL parametrelerini belirtmek için bir Nihai URL Son Eki kullanın. URL parametrelerini belirtme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Örnekler

Google Ads hesabı

Aşağıdaki verilerle başlarsınız:

 • Envanter feed'inizin "adwords yönlendirmesi" özelliği: https://example.com?pid=1234
 • Nihai URL Son Eki: c={_dscampaign}
 • URL şablonu: https://tracker.com?source=google&url={escapedlpurl}%26c%3D%[*Campaign*]

Search Ads 360 ve Google Ads'in verileri "Hoopers shoes" adlı bir alışveriş kampanyasında nasıl kullandığı aşağıda gösterilmektedir:

 1. Search Ads 360 şunları yapar:
  1. {_dscampaign=Hoopers+shoes} özel parametresini Google Ads'e sunar.
  2. Nihai URL Son Ek'ini Google Ads'e sunar.
  3. Tıklama sunucusu URL'sini URL şablonuyla birleştirir ve sonucu bir Google Ads izleme şablonuna sunar. 
 2. Bir müşteri alışveriş reklamınızı tıkladığında, Google Nihai URL Son Eki'ni envanter feed'indeki URL ile birleştirir ve müşteriyi bu URL'ye gönderir:
  https://example.com?pid=1234&c=Hoopers+shoes
 3. Google, izleme şablonundaki URL’ye de bir istek gönderir:
  http://clickserve.dartsearch.net/link/click?lid=123456789&ds_s_kwgid=987654321
  ...
  &ds_dest_url=https://tracker.com?source=google&url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA

Microsoft Advertising hesabı

Aşağıdaki verilerle başlarsınız:

 • Envanter feed'inizin "bağlantı" özelliği: https://example.com?pid=1234
 • URL şablonu: https://tracker.com?source=bing&url={escapedlpurl}%26c%3D%[*Campaign*]

Search Ads 360 ve Microsoft Advertising, "Hoopers shoes" adlı bir alışveriş kampanyasındaki verileri aşağıdaki gibi kullanır:

 1. Search Ads 360, tıklama sunucusu URL'sini URL şablonuyla birleştirir ve sonucu bir Microsoft Advertising izleme şablonuna aktarır. 
   
 2. Bing, ürün grubu için bir reklam yayınladığında envanter feed'indeki URL'yi izleme şablonundaki URL'ye uygular:
  http://clickserve.dartsearch.net/link/click?lid=123456789&ds_s_kwgid=987654321
  ...
  &ds_dest_url=https://tracker.com?source=bing&
  url=https%3A%2F%2Fexample.com%3Fpid%3D1234%26c%3D[*Campaign*]

   
 3. Search Ads 360 isteği aldığında, tıklamayı bir ürün grubuyla ilişkilendirmek için tıklama sunucusu URL'sindeki verileri kullanır. Ayrıca, [*Campaign*] makrosunun kampanya adını değiştirir. Ardından, Search Ads 360, tıklamayı, bu örnekte ek bir üçüncü taraf izleyici olan ds_dest_url parametresinde belirtilen URL'ye yönlendirir:
  https://tracker.com?source=bing&url=https%3A%2F%2Fexample.com%3Fpid%3D1234%26c%3DHoopers+Shoes

Başlamaya hazır mısınız?

URL şablonunu hesap düzeyinde düzenleyin veya kampanya, reklam grubu ya da ürün grubu düzeyinde bir şablon oluşturun.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?