Search Ads 360 teklif stratejileri hakkında

Teklif stratejilerinin işleyiş şekli

Bir teklif stratejisi, tüm kampanyaları, reklam gruplarını, anahtar kelimeleri ve optimize etmekte olduğu diğer teklif verilebilir öğeleri tek bir portföyün parçası olarak kabul eder. Teklif stratejileri, bir bütün olarak portföy performansının en üst düzeye çıkarılmasına odaklandığından:

  • Aynı iş alanındaki, benzer kâr marjlarına veya benzer geçmiş performansa sahip kampanyalar gibi bir iş hedefini paylaşan portföyler oluşturursanız en iyi sonuçları elde edersiniz.
  • Daha güçlü performans gösteren teklif verilebilir öğeler için tekliflerin daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bir artışın genel performansı iyileştirebileceği diğer durumlarda, daha düşük performans gösteren teklif verilebilir öğeler için tekliflerin artırıldığını görebilirsiniz.

Teklif stratejileri belirli reklam gruplarına veya teklif verilebilir öğelere uygulanabilir olsa da geniş portföyler için daha uygundur. Örneğin, bir teklif stratejisine yalnızca yüksek maliyetli 10 anahtar kelime yerleştirirseniz, teklif stratejisinin performansı iyileştirmek için yapabileceği pek bir şey olmayabilir. Portföy genişledikçe Search Ads 360, genel performansı iyileştirmek için daha fazla dengeleme olanağı bulabilir ve gizli fırsatlar yakalayabilir.

Search Ads 360 teklif stratejilerinin çoğu, farklı arama motoru hesaplarındaki öğelere uygulanabilir. Yani portföy, desteklenen tüm arama motoru hesaplarından öğeler içerebilir. Örneğin, bir teklif stratejisini Google Ads kampanyasına, Microsoft Advertising reklam grubuna ve Yahoo! Japan anahtar kelimelerine uygulayabilirsiniz.

Geçmiş ve tahmin edilebilir trendler

Optimum teklifleri belirlemek için teklif stratejileri, teklif verilebilir öğelerin performans geçmişini, online dönüşümleri ve dahil edilirse çevrimdışı dönüşümleri kullanır. Teklif stratejisi, teklifleri ayarlarken değişikliğin etkisini gözlemler ve daha sonra, gerekirse yavaş yavaş artırarak ayarlamalar yapar. Her ayarlama, izleme ve tekrar ayarlama döngüsü yaklaşık altı saat içinde gerçekleşebilir, ancak iyileştirilmiş performansı muhtemelen daha uzun bir süre içinde görürsünüz. Teklif stratejileri, sonucun tahmin edilmesini daha zor hale getireceği için ani, büyük değişiklikler yapmaktan kaçınır.

Çevrimdışı dönüşümleri kullanan bir teklif stratejisi, çevrimdışı dönüşüm verileri düzenli olarak yüklenmezse varsayılan teklif verilebilir teklifleri ayarlamayı durdurabilir.

Bir teklif stratejisi tahmin edilebilir trendler (hafta sonları yinelenen kalıplar gibi) tespit ederse, teklifleri trendlerdeki tepe noktaları ve ani düşüşlerden yararlanacak şekilde ayarlayabilir. Trend ne kadar güçlü olursa teklif stratejisi de o kadar güvenli bir şekilde biraz daha agresif değişiklikler yapabilir.

Daha geniş portföylerin daha iyi performans göstermesinin bir başka nedeni de şudur: Kullanılabilir geçmiş verileri arttıkça teklif stratejisi de o kadar güvenli bir şekilde değişiklik yapabilir.

Bu tahmini teklif türü, geniş kapsamlı geçmiş verileri gerektirir. Bu nedenle, bir teklif stratejisinin yürürlüğe girmesi için yeterli sayıda tıklamaya ve dönüşüme ihtiyacınız olacaktır.

Soğuk başlatma davranışı

Akıllı Teklif stratejisine performans geçmişi olmayan yeni teklif verilebilir öğeleri dahil ederseniz strateji, bu teklif verilebilir öğeler için tam başlangıç moduna geçer. Strateji, öğelere geçici bir konum sınırlaması uygulayarak performansı gözlemlemek için yeterli trafik alma ve bilinmeyen potansiyele sahip teklif verilebilir öğeler için uygun bir tutar harcama arasında denge kurmaya çalışır. Teklif verilebilir bir öğe yeterli sayıda tıklama aldıktan sonra veya iki haftadan daha uzun süre kullanıldığında DS, genel portföy bağlamında teklif stratejisi hedeflerini gerçekleştirmek için öğenin tekliflerini ayarlamaya başlar.

Gerekirse geçici konum sınırlamasını ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin.

Bir teklif stratejisini duraklatmanın etkileri

Bir teklif stratejisini duraklatırsanız teklifler, teklif stratejisine göre ayarlanmaz. Anahtar kelimeler performans geçmişi biriktirmeye devam eder ve bu, teklif stratejisini sürdürürseniz teklif optimizasyonunu etkileyebilir. YG hedefinizi değiştirmeniz gerekebileceği için bunu unutmayın. Ayrıca teklif stratejisi artık hedef teklif göstermez.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?