Nieprawidłowe kliknięcia

Liczba kliknięć reklam, które Google uważa za nieważne (np. kliknięcia przypadkowe lub będące wynikiem działania złośliwego oprogramowania), raportowana przez Google Ads. Dowiedz się więcej.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Wykonaj jedną z tych czynności:
  2. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.
  3. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny i naciśnij Enter.
  4. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?