Reklam metniyle deneme yapma

Güven aralığı sütunu (reklam metni testleri)

Hedefinizin doğru değeri için bir aralık görüntüler. Güven aralığı, test sırasında toplanan verilerden ve seçilen istatistiksel anlamlılık eşiğinden türetilir.

 

Bu sütunu bir raporda görüntüleme
  1. Bir reklamverene gidin.

  2. Sol gezinme bölmesinde Reklam metni testleri'ni tıklayın.

  3. Sonuçları görüntülemek için bir testi tıklayın.

    Sütun, varsayılan olarak görüntülenir.

Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?