Reklam metniyle deneme yapma

Gözlemlenen değer sütunu (reklam metni testleri)

Reklam metni testi için seçilen hedefin değerini görüntüler.

Bu sütunu bir raporda görüntüleme
  1. Bir reklamverene gidin.

  2. Sol gezinme bölmesinde Reklam metni testleri'ni tıklayın.

  3. Sonuçları görüntülemek için bir testi tıklayın.

    Sütun, varsayılan olarak görüntülenir.

Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?