Reklam metniyle deneme yapma

Reklam sütunu

Reklam metni testine dahil edilen reklamları listeler.

Bu sütunu bir raporda görüntüleme
  1. Bir reklamverene gidin.

  2. Sol gezinme bölmesinde Reklam metni testleri'ni tıklayın.

  3. Sonuçları görüntülemek için bir testi tıklayın.

    Sütun, varsayılan olarak görüntülenir.

Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?