Alışveriş kampanyası oluşturma

Bir Google Alışveriş kampanyasına yerel envanteri dahil etme

Yerel envanter reklamlarını etkinleştirme

Yerel envanter reklamları, bir müşteri öğe araması yaptığında yakındaki mağazalarda bulunan ürünlerin reklamını yapmanıza olanak tanır.

Google Merchant Center hesabınızda yerel ürün feed'leri oluşturduktan sonra, Alışveriş kampanyalarınızı mağaza içindeki ürünlerinizin reklamlarını gösterecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Bir Alışveriş kampanyasını yerel envanter reklamlarını içerecek şekilde yapılandırma sürecine ilişkin bir genel bakışı burada görebilirsiniz:

 1. Henüz yapmadıysanız, Search Ads 360 ve Google Ads hesaplarınızı online ürünlerinizin reklamını yapmak için kullandığınız Google Merchant Center hesabına bağlayın.
 2. Search Ads 360 ve Google Ads hesaplarınıza bağlı Google Merchant Center hesabında yerel ürün feed'leri oluşturun.
 3. Search Ads 360'ta, Alışveriş kampanyasını oluştururken yerel envanter reklamlarını etkinleştirin .
 4. İsteğe bağlı olarak, Search Ads 360'ta kampanyanızı yalnızca internet üzerinden ve/veya yerel olarak satılan ürünleri içerecek şekilde filtreleyin. Mağazada ve internet üzerinden satılan ürün reklamları için farklı teklifler ayarlamak üzere ürün gruplarını kanala ve kanal ayrıcalığına göre alt bölümlere ayırın.

Mağazada satılan ürünlerin tanıtımı hakkında Google Ads Yardım Merkezi'nden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

İnternet üzerinden veya mağazada satılan ürünlerinize odaklanmış ürün grupları oluşturma

Ürün grubu ağacınızı kanala ve kanal ayrıcalığına göre alt bölümlere ayırdığınızda, marka ve kategori gibi özelliklere ek olarak çevrimiçinde, mağazalarda veya her iki kanal aracılığıyla satılan ürünler için farklı teklifler ayarlayabilirsiniz.

 • Kanal, ürünleri çevrimiçi olmalarına veya yerel kullanılabilirliklerine göre segmentlere ayırır ve görüntülenen reklamın türünü belirtir. Bir çevrimiçi reklamın, mağaza içi ürüne ilişkin bir reklamdan farklı bilgiler içerebileceğini unutmayın.
 • Kanal ayrıcalığı, ürünleri kanallardan birinin veya her ikisinin kullanılabilirliğine göre segmentlere ayırır.

Kanal ve kanal ayrıcalığı özellikleri hakkında Google Ads Yardım Merkezi'nden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Kanal ve kanal ayrıcalığı özelliklerini, bir Alışveriş kanalında reklamı yapılan ürünlerin performansı hakkında rapor oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Alışveriş kampanyalarının performansı hakkında rapor oluşturma hakkında daha fazla bilgi

Özel parametreler kullanmayın

Google Ads yerel envanter reklamlarında özel parametreler kullanmamanız önerilir. Çoğu durumda Google, yerel envanter reklamlarının açılış sayfası URL'lerinden özel parametreleri kaldırır. Bu, oluşturduğunuz özel parametreler ve Search Ads 360 özel parametreleri için geçerlidir.

Mağaza içi ürünlerin reklamını yapma

 1. Bir Alışveriş kampanyasına gidin.

  Bir kampanyada gezinmeye ilişkin adımlar
  1. Sol gezinme bölmesinde Tüm hesaplar'ı tıklayın.
   Sol gezinme bölmesi görünmüyorsa ne yapılmalıdır?

  2. Gezinme seçeneklerini görüntülemek için gezinme çubuğunu tıklayın.

  3. Ajans listesinde, reklamvereni içeren ajansı tıklayın. Bir ajansı ada göre arayabilir veya listeye göz atabilirsiniz.

  4. Reklamveren listesinde, motor hesabını içeren reklamvereni tıklayın.

  5. Hesap listesinde, kampanyayı içeren motor hesabını tıklayın.
  6. Kampanya listesinde, kampanyayı tıklayın.

  7. Uygula'yı tıklayın veya Enter tuşuna basın.

  Search Ads 360, kampanya sayfasını görüntüler.

 2. Sayfanın üst kısmındaki kampanya ayarları simgesini Settings button tıklayın.
 3. Yerel envanter reklamlarını etkinleştir onay kutusunu seçin.
 4. İsteğe bağlı olarak, mağaza içi ürünlere ilişkin reklamları görüntülemek için bir özel filtre oluşturun:

  1. Envanter filtresinin yanında, Özel filtre oluştur'u tıklayın.
  2. Özellik veya metrik'i ve ardından, Kanal'ı tıklayın.

   Yerel ve Çevrimiçi onay kutuları varsayılan olarak seçilidir.

  3. Çevrimiçi onay kutusunun işaretini kaldırın.
 5. İsteğe bağlı olarak, yalnızca tek bir kanalda bulunan ürünleri ekleyin.

  1. Özellik veya metrik'i ve ardından, Kanal Ayrıcalığı'nı tıklayın.

   Tek ve Çoklu onay kutuları varsayılan olarak seçilidir.

  2. Çoklu onay kutusunun işaretini kaldırın.
 6. Diğer Alışveriş kampanyası ayarlarını belirleyin.
 7. Kaydet'i tıklayın.

Ne tür reklamlar gösterilir?

Bir ürün grubuna kanal veya kanal ayrıcalığı özelliğinin eklenmesi, bir ürün birden çok gruba eklendiğinde gösterilen reklamın türünü etkileyebilir. Bir ürün tek bir kampanyada birden fazla reklam grubu içinde yer aldığında, Google Ads hangi reklam türünün gösterileceğini belirlemek için en yüksek teklife sahip ürün grubundaki teklifi kullanır.

Ürün grubu önceliği ve teklifleri ayarlama hakkında daha fazla bilgi

Örneğin, bir Alışveriş kampanyası yerel ve çevrimiçi ürünlere ilişkin reklamları gösterecek şekilde yapılandırılır. İki ürün grubu içermektedir. Ürün grubu A, mağaza içi ürünlere ilişkin reklamları gösterir ve maks. TBM değeri 0,05'tir. Ürün grubu B, online reklamları 0,10 maks. TBM değeri ile gösterir.

Kanal Ayrıcalığı Kanal (Reklamın türü) Teklif (Maks. TBM)
--- (ayarlanmadı) Yerel 0,05
--- (ayarlanmadı) Online 0,10

Bir çift kırmızı çizmenin hem çevrimiçinde hem de mağaza içinde reklamı yapıldığı için bu ürün her iki gruba da dahil edilir. 

Yakındaki bir müşteri kırmızı çizme araması yaptığında, daha yüksek teklif değeri nedeniyle çevrimiçi reklam görüntülenir.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?