Rozwiązywanie problemów ze wznowieniem działania konta

Błąd: Search Ads 360 nie może wznowić tego konta.  Zanim wykonasz to zadanie, sprawdź swoje dane logowania.

Spróbuj znaleźć rozwiązanie w Centrum pomocy. 

Możliwe przyczyny i rozwiązania

 

 • Przyczyna: dotyczy tylko kont Microsoft Advertising. Search Ads 360 nie może wznowić działania konta wyszukiwarki Microsoft Advertising, bo na koncie nie określono strefy czasowej.

  Rozwiązanie: w Search Ads 360 nie można dodać strefy czasowej konta Microsoft Advertising. Musisz zalogować się na konto Microsoft Advertising, a następnie na stronie „Konto i płatności” dodać strefę czasową.

 

Sprawdzanie stanu autoryzacji wszystkich kont wyszukiwarek reklamodawcy

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Kliknij kartę Konta wyszukiwarek.

  Jeśli w kolumnie Stan autoryzacji widać --- (łączniki), Search Ads 360 nie sprawdza autoryzacji.

 3. Więcej informacji o weryfikowaniu dostępu do konta wyszukiwarki znajdziesz w następnej sekcji.

Weryfikowanie dostępu do konta wyszukiwarki

Google Ads

Musisz połączyć Search Ads 360 z identyfikatorem klienta Google Ads.

Microsoft Advertising

Musisz autoryzować dostęp Search Ads 360 do konta wyszukiwarki Microsoft Advertising.

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Kliknij kartę Konta wyszukiwarek.
 3. Zaznacz pole wyboru obok konta Microsoft Advertising, kliknij Edytuj, a następnie kliknij Edytuj szczegóły.
 4. W sekcji Szczegóły wyszukiwarki pojawi się komunikat o stanie autoryzacji konta. Postępuj zgodnie z instrukcjami w tej sekcji.
  Więcej informacji o autoryzowaniu konta Microsoft Advertising.
Yahoo! Japan

Hasło do konta Yahoo! Japan jest nieprawidłowe.

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Kliknij kartę Konta wyszukiwarek.
 3. Zaznacz pole wyboru konta Yahoo! Japan, kliknij Edytuj i kliknij Edytuj szczegóły.
 4. W sekcji Szczegóły wyszukiwarki sprawdź, czy identyfikator konta Yahoo! Japan i identyfikator konta aplikacji są prawidłowe.
 5. W polu hasła konta aplikacji wpisz hasło do konta Yahoo! Japan.
 6. Kliknij Zapisz.

Szczegółowe informacje o konfigurowaniu identyfikatora i poświadczeń konta aplikacji znajdziesz w centrum pomocy Yahoo! Japan.

Baidu

Hasło Baidu zostało zmienione lub token API Baidu został wygenerowany ponownie.

Wykonaj te czynności, by podać nowe hasło lub token.

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Kliknij kartę Konta wyszukiwarek.
 3. Zaznacz pole wyboru konta Baidu, kliknij Edytuj i kliknij Edytuj szczegóły.
 4. W sekcji Szczegóły wyszukiwarki wpisz nowe hasło lub token Account API i kliknij Zapisz.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu kontem wyszukiwarki Baidu z Search Ads 360.

Yahoo! Gemini

Identyfikator konta wyszukiwarki mógł się zmienić lub identyfikator użytkownika jest nieprawidłowy. Dowiedz się więcej o autoryzowaniu konta Yahoo! Gemini.
Zanim ponownie autoryzujesz konto, sprawdź identyfikator konta i swoje dane logowania do Yahoo! Gemini.
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Kliknij kartę Konta wyszukiwarek.
 3. Zaznacz pole wyboru obok konta Yahoo! Gemini, kliknij Edytuj, a następnie kliknij Edytuj szczegóły.
 4. W sekcji Identyfikator zewnętrznego konta wyszukiwarki kliknij przycisk Autoryzuj ponownie.
 5. Po wyświetleniu komunikatu wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło do Yahoo! Gemini. W komunikacie z potwierdzeniem kliknij Zgadzam się.
  Jeśli nie widzisz komunikatu, być może przeglądarka blokuje wyskakujące okienka.  Upewnij się, że są dozwolone.
 6. Zamknij wyskakujące okienko „Połączono z Twoim kontem”.

 7. W Search Ads 360 kliknij Zapisz.

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?