Kolumna Docelowy URL szablonu reklam asortymentowych

Docelowy adres URL szablonu reklamy.

Podobnie jak docelowego adresu URL w zwykłych reklamach Google Ads, Search Ads 360 używa tego adresu tylko w rzadkich przypadkach, gdy adres URL strony docelowej słowa kluczowego nie został określony. Dowiedz się więcej.

Wymagania dotyczące tego adresu URL są takie same jak wymagania dotyczące zwykłych reklam Google Ads.

Możesz wstawić atrybuty asortymentu i funkcje szablonów, aby adres URL był aktualizowany na podstawie pliku danych o asortymencie.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki Google Ads lub wybierz węższy zakres.

 2. Kliknij kartę Zasoby reklamowe ▼ i wybierz Szablony reklam.

 3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny i naciśnij Enter.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?