Kolumna Docelowy URL szablonu reklam asortymentowych

Docelowy adres URL szablonu reklamy.

Podobnie jak docelowego adresu URL w zwykłych reklamach Google Ads, Search Ads 360 używa tego adresu tylko w rzadkich przypadkach, gdy adres URL strony docelowej słowa kluczowego nie został określony. Dowiedz się więcej o adresach URL reklam tekstowych i słów kluczowych.

Wymagania dotyczące tego adresu URL są takie same jak wymagania dotyczące zwykłych reklam Google Ads.

Możesz wstawić atrybuty asortymentu i funkcje szablonów, aby adres URL był aktualizowany na podstawie pliku danych o asortymencie.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki Google Ads lub wybierz węższy zakres.

 2. Kliknij kolejno kartę Zasoby reklamowe ▼Szablony reklam.

 3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny i naciśnij Enter.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem