Kolumna Tekst szablonu reklamy

Właściwości tekstu szablonu reklamy, w tym tytułu, opisów i wyświetlanego adresu URL.

Każda właściwość szablonu reklamy jest wyświetlana w osobnym wierszu.

Szablony reklam mają te same właściwości i wymagania co reklamy w kampanii ręcznej Google Ads. Dotyczy to również obsługi parametrów tekstowych.

Możesz wstawić atrybuty asortymentu i funkcje szablonów, aby szablon reklamy był aktualizowany na podstawie pliku danych o asortymencie.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki Google Ads lub wybierz węższy zakres.

 2. Kliknij kartę Zasoby reklamowe ▼ i wybierz Szablony reklam.

 3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny i naciśnij Enter.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?