Kolumna Pasujące produkty

Opisuje produkty, które pasują do reguły asortymentowej.

W kampanii asortymentowej opartej na słowach kluczowych ta kolumna zawiera kryteria podziału produktów na grupy reklam. W kampanii ręcznej w tej kolumnie są przedstawione kryteria dopasowania produktów określone podczas tworzenia reguły asortymentowej.

Kliknięcie linku Pokaż produkty powoduje wyświetlenie karty Pozycje asortymentu ustawień reklamodawcy i przefiltrowanie pliku danych o asortymencie w celu pokazania pasujących produktów.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki Google Ads lub wybierz węższy zakres.

 2. Kliknij kartę Zasoby reklamowe ▼ i wybierz Reguły asortymentowe.

 3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?