Kolumna Typ reguły

Wskazuje typ reguły asortymentowej (w Search Ads 360 można używać trzech typów reguł asortymentowych).

Każda grupa reklam w kampanii asortymentowej opartej na słowach kluczowych lub kampanii ręcznej może mieć po jednym typie tych reguł:

 • Aktualizuj tekst reklamy: generuje tekst reklam dostosowany do produktów z pliku danych o asortymencie. Jeśli dodasz do tego pliku produkty lub zmienisz dane o produktach, Search Ads 360 zaktualizuje tekst reklam i roześle jego nową wersję.

  Gdy konfigurujesz szablony reklam w kampanii asortymentowej opartej na słowach kluczowych, Search Ads 360 automatycznie tworzy regułę Aktualizuj tekst reklamy dla każdej grupy reklam.

 • Wstrzymaj/wznów słowa kluczowe: wstrzymuje lub wznawia działanie słów kluczowych na podstawie dostępności produktów z pliku danych o asortymencie.

  Gdy konfigurujesz szablony słów kluczowych w kampanii asortymentowej opartej na słowach kluczowych, Search Ads 360 automatycznie tworzy regułę Wstrzymaj/wznów słowa kluczowe dla każdej grupy reklam.

 • Aktualizuj właściwości słowa kluczowego: aktualizuje URL strony docelowej słów kluczowych na podstawie zmian wprowadzonych w pliku danych o asortymencie.
  Reguła tego typu może też aktualizować właściwości słów kluczowych param1 i param2, które pozwalają dynamicznie zmieniać tekst reklam na podstawie słów kluczowych pasujących do zapytania klienta.

  Gdy konfigurujesz szablony słów kluczowych w kampanii asortymentowej opartej na słowach kluczowych, Search Ads 360 automatycznie tworzy regułę Aktualizuj właściwości słowa kluczowego dla każdej grupy reklam.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki Google Ads lub wybierz węższy zakres.

 2. Kliknij kartę Zasoby reklamowe ▼ i wybierz Reguły asortymentowe.

 3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?