Kolumna DSA włączone

Wyświetla wartość Prawda, jeśli w kampanii włączono wyświetlanie dynamicznych reklam w wyszukiwarce. W przeciwnym razie wyświetla wartość Fałsz.

Więcej informacji o włączaniu w kampanii wyświetlania dynamicznych reklam w wyszukiwarce.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki Google Ads.
  2. Kliknij kartę Kampanie.
  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.
  4. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.
  5. Kliknij + obok nazwy kolumny, by dodać ją do listy Wybrane kolumny.
  6. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?