Kolumna Identyfikator strategii ustalania stawek w wyszukiwarce

Strategia portfolio ustalania stawek Google Ads

Wyświetla unikalny identyfikator Google Ads przypisywany przy tworzeniu strategii portfolio ustalania stawek.

Dane będą pojawiać się w tej kolumnie tylko wtedy, gdy utworzysz co najmniej jedną strategię portfolio ustalania stawek w Google Ads i zsynchronizujesz zmianę z Search Ads 360.

Dodawanie tej kolumny do raportu

  1. Otwórz konto wyszukiwarki Google Ads.
  2. Kliknij kartę Więcej ▼, a następnie kliknij Strategie ustalania stawek Google Ads.
  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.
  4. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.
  5. Kliknij + obok nazwy kolumny, by dodać ją do listy Wybrane kolumny.
  6. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?