Kolumna Nazwa strategii ustalania stawek w wyszukiwarce

Strategie portfolio i standardowe strategie ustalania stawek Google Ads

Wyświetla strategię ustalania stawek Google Ads stosowaną w kampanii lub grupie reklam Google Ads.

Na karcie Kampanie ta kolumna zawiera jedną z tych wartości:

 • Jeśli zastosowana zostanie strategia portfolio ustalania stawek, w kolumnie wyświetli się nazwa określona podczas tworzenia strategii ustalania stawek w Google Ads.
 • Jeśli zastosowana zostanie standardowa strategia ustalania stawek, w kolumnie wyświetli się w nawiasie typ strategii ustalania stawek i docelowa kwota. Szczegółowe informacje znajdziesz w tej tabeli:
  Typ standardowej strategii ustalania stawek Google Ads Wartość wyświetlana w kolumnie Nazwa strategii ustalania stawek w wyszukiwarce
  Samodzielne ustawianie stawek z wyłączonym eCPC (manual)
  Samodzielne ustawianie stawek z włączonym eCPC (manual; Enhanced CPC)
  Zmaksymalizuj liczbę kliknięć (Maximize Clicks; wysokość maksymalnego CPC)
  Docelowy CPA (Target CPA; wartość docelowego CPA)
  Docelowy ROAS (Target ROAS; docelowy ROAS w procentach)

 

Na karcie Grupy reklam ta kolumna zawiera jedną z tych wartości:

 • Jeśli w kampanii nadrzędnej zostanie zastosowana strategia portfolio ustalania stawek, w kolumnie wyświetli się nazwa określona podczas tworzenia strategii ustalania stawek w Google Ads.
 • Jeśli w kampanii nadrzędnej zostanie zastosowana standardowa strategia ustalania stawek, w kolumnie wyświetli się jedna z tych wartości:
  • (odziedziczona): grupa reklam dziedziczy strategię ustalania stawek kampanii bez żadnych zastąpień.
  • (Target CPA; wartość docelowego CPA) lub (Target ROAS; docelowy ROAS w procentach): strategia ustalania stawek kampanii to Docelowy CPA lub Docelowy ROAS, a ustawienie grupy reklam zastępuje wartość docelową.

Dodawanie tej kolumny do raportu

 1. Otwórz konto wyszukiwarki Google Ads.
 2. Kliknij kartę Kampanie lub Grupy reklam.
 3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  3. Kliknij +, by dodać kolumnę do listy Wybrane kolumny.

  4. (Opcjonalnie) Przeciągnij kolumnę w wybrane miejsce na liście.

  5. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?