Edytowanie/zastępowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360

Wyświetlanie zdarzeń na wykresie skuteczności strategii ustalania stawek Search Ads 360

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. W kolumnie Strategia ustalania stawek w tabeli raportowania kliknij nazwę strategii zawierającej zdarzenie wykluczenia danych.

  Zdarzenie wyświetla się na wykresie w postaci linii z nazwą zdarzenia.

  Być może konieczna będzie zmiana zakresu czasowego strategii ustalania stawek, by zdarzenie pokazało się na wykresie skuteczności.
 4. Wskaż kursorem linię, by zobaczyć opis zdarzenia.

Ogólne informacje o czasie dodania zdarzeń do strategii ustalania stawek lub ich usunięcia znajdziesz w historii zmian strategii ustalania stawek.

 

Pokazywanie i ukrywanie zdarzeń wykluczenia danych na wykresie skuteczności strategii ustalania stawek

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. W kolumnie Strategia ustalania stawek w tabeli raportowania kliknij nazwę strategii zawierającej zdarzenie.

  Zdarzenie wyświetla się na wykresie w postaci linii z nazwą zdarzenia.

  Być może konieczna będzie zmiana zakresu czasowego strategii ustalania stawek, by zdarzenie pokazało się na wykresie skuteczności.
 4. Włącz lub wyłącz adnotacje zdarzenia za pomocą opcji Adnotacje zdarzenia nad wykresem podsumowania skuteczności w prawej części ekranu.

 

Wyświetlanie zdarzeń zastosowanych w strategii ustalania stawek Search Ads 360

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności. 
 4. W polu Wyszukaj kolumny wpisz Zdarzenia.
 5. Kliknij + obok Zdarzenia, by dodać kolumnę, a następnie kliknij Zastosuj.

  Przewiń tabelę raportowania, by przejrzeć wszystkie zdarzenia zastosowane w strategii ustalania stawek.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?