Edytowanie/zastępowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360

Informacje o zdarzeniach wykluczenia danych

Wykluczanie danych ze strategii Search Ads 360 i celów konwersji

Podczas optymalizowania stawek pod kątem celów strategie ustalania stawek lub cele konwersji uwzględniają w obliczeniach wszystkie dane o konwersjach i statystyki wyszukiwarki, takie jak kliknięcia czy koszt. Jeśli część z danych o konwersjach jest niedokładna lub niedostępna przez określony czas, warto wykluczyć te dane lub okres z obliczeń. 

Aby wskazać dane, które chcesz wykluczyć ze strategii ustalania stawek Search Ads 360 lub celu konwersji, utwórz w Search Ads 360 zdarzenie wykluczenia danych. Za pomocą takich zdarzeń możesz wykluczyć dane podczas optymalizacji stawek w strategiach ustalania stawek pod kątem ROI (czyli optymalizujących konwersje oraz przychody). W przypadku celów konwersji takie dane będą wykluczane podczas obliczania dostosowań stawek.   

Zdarzenia wykluczenia danych mają wpływ tylko na strategie ustalania stawek z celem związanym z konwersjami i przychodami. Nie mają wpływu na strategie, których cel jest związany z pozycją lub kliknięciami.

Bid strategy performance chart with circled and enlarged data exclusion event

Dane z okresu podanego w zdarzeniu wykluczenia danych nie są używane podczas optymalizacji stawek ani dostosowań stawek, ale pozostają widoczne w tabelach raportowania strategii ustalania stawek. 

Search Ads 360 nie zawiera wykresów celów konwersji. Jedynym sposobem na sprawdzenie, czy dane zostały wykluczone z celu konwersji, jest wyświetlenie ustawień zdarzenia wykluczenia danych.

Search Ads 360 wyklucza dane z okresu co najmniej 24 godzin

Gdy tworzysz zdarzenie Wykluczenie danych, możesz wybrać zakres od jednej godziny do całego roku. Mimo że możesz ustalić zakres krótszy niż 24 godziny, Search Ads 360 wyklucza dane z całej doby (24 godzin). Pamiętaj też, że przy wykluczaniu danych Search Ads 360 konwertuje lokalną strefę czasową widoczną w interfejsie na strefę czasową wyszukiwarki.

Przykład:

  • Jeśli ustalisz zakres trzech godzin dla zdarzenia w strefie czasowej wschodnich Stanów Zjednoczonych, a wyszukiwarka będzie miała ustawioną strefę londyńską, Search Ads 360 zmieni zakres od 6:00 do 9:00 1 lipca na zakres od 11:00 do 14:00 1 lipca oraz wykluczy dane z całego 1 lipca.
  • Jeśli ustalisz 24-godzinny zakres, który zostanie zmieniony na 1 lipca, godz. 00:00 do 2 lipca, godz. 00:00, Search Ads 360 wykluczy dane za cały 1 lipca.
  • Jeśli ustalisz okres krótszy niż 24 godziny, który obejmuje dwa dni w strefie czasowej wyszukiwarki, np. od 3:00 1 lipca do 2:00 2 lipca, Search Ads 360 wykluczy dane z dwóch dni.
  • Jeśli ustalisz okres dłuższy niż 24 godziny, który obejmuje dwa dni, np. od 3:00 1 lipca do 10:00 2 lipca, Search Ads 360 wykluczy dane z dwóch dni.

Strategie ustalania stawek zmieniają stawki podczas zdarzeń i po nich

Zdarzenie Wykluczenie danych jest stosowane do wszystkich elementów zarządzanych przez strategię ustalania stawek: kampanii, grup reklam, grup produktów i reklam produktowych. Podczas następnej oceny stawek w ramach strategii dane ze zdarzenia w konkretnym okresie zostaną wykluczone. Strategia ustalania stawek wykorzysta pozostałe dane do dalszego oceniania i dostosowywania stawek.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?