Edytowanie/zastępowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360

Edytowanie zdarzeń wykluczenia danych

Stosowanie zdarzeń wykluczenia danych w strategiach ustalania stawek Search Ads 360 i celach konwersji oraz usuwanie takich zdarzeń z tych strategii i celów
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. Kliknij kartę Zdarzenia wykluczenia danych.
 4. Zaznacz pole obok zdarzenia.
 5. Kliknij kolejno EdytujEdytuj szczegóły.
 6. Wprowadź zmiany w wybranych polach:

  • Nazwa
  • Opis
  • Data i godzina rozpoczęcia oraz Data i godzina zakończenia.

  Zakres czasu powinien obejmować co najmniej 24 godziny. Maksymalny to 365 dni. Daty muszą należeć do przeszłości.

 7. Zastosuj zdarzenie w strategiach ustalania stawek lub usuń je z nich

  • Aby zastosować zdarzenie w dodatkowych strategiach ustalania stawek, najpierw wybierz strategie na liście strategii po lewej stronie, wykonując dowolną z tych czynności:

   • Klikaj poszczególne strategie ustalania stawek. Na liście wyświetla się 25 pierwszych strategii. Aby zobaczyć całą listę, przewiń w dół i kliknij Pokaż więcej.
   • Aby zastosować zdarzenie do każdej widocznej strategii ustalania stawek, kliknij Wybierz wszystkie.
   • Aby przefiltrować listę strategii ustalania stawek, wpisz nazwę w polu Wyszukaj strategie ustalania stawek, a następnie kliknij Wybierz widoczne, by zastosować zdarzenie do widocznych strategii, lub wybierz poszczególne strategie kliknięciem.

   Apply to bid strategies section of Events. List of available bid strategies on left. List of selected bid strategies on right.

   Wybrane strategie ustalania stawek pojawiają się w polu po prawej stronie.

  •  Aby usunąć zdarzenie ze strategii ustalania stawek, wyczyść pole wyboru, kliknij ikonę usuwania  lub kliknij Usuń wszystkie.

  Jeśli pomylisz się w wyborze, przed zapisaniem zmian kliknij Przywróć do wybranych strategii ustalania stawek (<liczba>).
 8. Zastosuj zdarzenie w celach konwersji lub usuń je z nich

  Na liście widocznych jest 25 pierwszych celów konwersji. Aby zobaczyć całą listę, przewiń w dół i kliknij Pokaż więcej.

  Aby zastosować zdarzenie w celach konwersji lub usunąć je z nich, wykonaj dowolną z tych czynności na liście tych celów.

  • Aby wybrać pojedynczy cel konwersji, kliknij go.
  • Aby zastosować zdarzenie do wszystkich widocznych celów konwersji, kliknij Zaznacz wszystko.
  • Aby przefiltrować listę celów konwersji, wpisz nazwę w polu Przeszukaj cele konwersji, a następnie kliknij Wybierz widoczne, by zastosować zdarzenie do widocznych celów, lub wybierz poszczególne cele kliknięciem.
  • Aby usunąć zdarzenie z celów konwersji, wyczyść pole wyboru, kliknij ikonę usuwania  lub kliknij Usuń wszystkie.
  Jeśli pomylisz się w wyborze, przed zapisaniem zmian możesz kliknąć Przywróć do wybranych celów konwersji (<liczba>).
 9. Gdy skończysz edytować zdarzenie, kliknij Zapisz.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?