Kendi özelleştirilmiş sütunlarınızı oluşturma

Formül sütunu oluşturma

 1. Performans özeti grafiğinin üzerindeki araç çubuğunda Sütunlar düğmesini tıklayın.
  Sütun seçim aracı görüntülenir.

 2. Kullanılabilir sütunlar başlığı altındaki Formül sütunları'nı tıklayın.
  Mevcut Formül sütunlarınızın bir listesi görüntülenir.

 3. +Yeni sütun'u tıklayın.
  Yeni sütununuza ilişkin ayarların yer aldığı pop-up görüntülenir.

 4. Sütununuzu adlandırın.
  Raporlama tablosunda bu ad görünür; dolayısıyla, adın bunu görecek tüm kullanıcılar için anlamlı olduğundan emin olun.

 5. Formüle bir veya daha fazla sütun ekleyin:

  1. Sütunlarda ve işlevlerde ara alanında mevcut bir sütunun adını (veya addaki bir kelimeyi) yazmaya başlayın.

  2. Sütun adı göründüğünde tıklayın.

   Mevcut formül sütunlarının adları c: harfiyle başlar (ör. c:"Formül_sütunu_adı").
   Sütunun teklif stratejisinde kullanım için uygun olup olmadığını gösteren bir mesaj görünür.

  3. Sütun, Denklem girin kutusunda görünür.

  Denklem girin kutusuna doğrudan bir sütun adı da girebilirsiniz.
  Kullanılabilir tüm sütunların listesine bakın.

 6. Denklem girin kutusuna istediğiniz işlevleri ekleyin.
  Formül sütunlarında kullanabileceğiniz işlevlerin listesine bakın.

 7. Bu formülü ne zaman uygulamak istiyorsunuz? alanının yanında, raporlama tablosundaki özet satırlarının formül sütunundaki verileri nasıl birleştireceğini ve yönetici raporlarının, birden çok reklamverenin formül sütunu rapor verilerini içerip içermeyeceğini belirtin:

  • Verileri toplamadan önce: Formülü her bir özet satırına uygular ve daha sonra, sonuçlarını toplar.

   Örneğin, anahtar kelime maliyetini bir rapordaki gün sayısına bölen bir formül sütunu için bu seçenek, anahtar kelime maliyetini her bir özet satırındaki gün sayısına böler ve daha sonra, sonuçları toplar.

   Bu seçenek, yönetici raporlarının birden çok reklamverenden alınan verileri içermesini de etkinleştirir. Yani, bir yönetici raporu birden fazla reklamvereni kapsarsa ve bir grafik veya tabloya formül sütunu eklerseniz, ilgili grafik veya tablo, formülü her satıra uygular ve ardından raporun kapsamındaki tüm reklamverenlerin verilerini toplar.

  • Verileri topladıktan sonra: Tek tek satırlardaki işlenmemiş verileri toplar ve daha sonra, formülü toplama uygular.

   Örneğin, anahtar kelime maliyetini bir rapordaki gün sayısına bölen bir formül sütunu için bu seçenek, önce toplam maliyeti toplar ve daha sonra, toplamı gün sayısına böler.

   Bu seçenekle, formül sütunu, kapsamı birden çok reklamverene ayarlanan yönetici raporlarında kullanılamaz.

 8. Kaydet'i tıklayın.
  • Bir hata oluşursa ilgili hatayı vurgulamak için Hatayı seç'i tıklayın, hatayı düzeltmeye çalışın ve Kaydet'i tekrar tıklayın.
  • Tüm hatalar çözüldükten sonra sütun, seçilen sütunlar listesinde otomatik olarak görünür. Mevcut bir sütunu düzenliyorsanız bunu manuel olarak eklemeniz gerekir.

Formül sütununu bir raporlama tablosuna eklemek için:

 1. Seçilen sütunlar altında, yeni sütunu istediğiniz konuma sürükleyip bırakın. Mevcut bir formül sütununu düzenliyorsanız öncelikle bunu, manuel olarak seçili sütunlara sürükleyip bırakmanız gerekir.

 2. Uygula'yı tıklayın.
  Yeni sütun, raporlama tablonuzda görünür.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?