Kolumna klucza w usłudze Campaign Manager 360

Wyświetla klucz (u1, u2 itd.) określony podczas tworzenia niestandardowej zmiennej Floodlight w usłudze Campaign Manager 360. Tagi Floodlight przekazują dane na potrzeby zmiennej niestandardowej w atrybucie, którego nazwa odpowiada kluczowi.

Wyświetlanie tej kolumny
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Ustawienia reklamodawcy.

    Nie widzisz opcji Ustawienia reklamodawcy? Ustawienia reklamodawcy w lewym panelu nawigacyjnym widzą tylko menedżerowie agencji i reklamodawców w Search Ads 360. 

  3. Kliknij kartę Floodlight▼ i wybierz Niestandardowe zmienne Floodlight.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem