Kolumna Typ (zmienne niestandardowe Floodlight)

Określa, czy zmienna niestandardowa Floodlight może być używana do raportowania danych, filtrowania kolumny Floodlight, segmentowania lub grupowania raportów.

W zależności od typu usługi Campaign Manager 360 w Search Ads 360 można ustawić jeden z tych typów zmiennej niestandardowej Floodlight:

Możesz zmienić typ zmiennej niestandardowej Floodlight w Search Ads 360, jeśli:

  • typ usługi Campaign Manager 360 to Liczba,
  • zmienna nie jest obecnie używana w kolumnie Floodlight w Search Ads 360.
Wyświetlanie tej kolumny
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Ustawienia reklamodawcy.

    Nie widzisz opcji Ustawienia reklamodawcy? Ustawienia reklamodawcy w lewym panelu nawigacyjnym widzą tylko menedżerowie agencji i reklamodawców w Search Ads 360. 

  3. Kliknij kartę Floodlight▼ i wybierz Niestandardowe zmienne Floodlight.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?