Kolumna „Użytkownicy globalni”

Zawiera szacunkową liczbę plików cookie na liście remarketingowej kierowanej na sieć reklamową. 

Usługa Search Ads 360 nie podaje liczby użytkowników globalnych występujących na jej listach remarketingowych, które są kierowane na wyszukiwarki zwykłe lub społecznościowe.

Więcej informacji o remarketingu w wielu kanałach w Search Ads 360.

Add this column to a report
  1. Navigate to an advertiser.

  2. In the left navigation panel, click Remarketing.

The column appears by default.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?