Kolumna Koszt przy pokazywaniu rozszerzenia

Zawiera zgłoszoną przez Google Ads łączną kwotę opłat za kliknięcia reklam, w których wyświetliło się rozszerzenie.

Pamiętaj, że ta kolumna nie powoduje wyświetlenia łącznej liczby kliknięć w wierszu podsumowania raportu ani na wykresie podsumowania skuteczności. Kolumna zawiera koszt kliknięć dowolnej części reklamy zarejestrowanych po wyświetleniu konkretnego rozszerzenia, dlatego liczba w danym wierszu może obejmować koszt kliknięć innych rozszerzeń, które aktualnie występują w raporcie. Gdyby dwa wiersze danych dodać w wierszu podsumowania lub na wykresie, koszt niektórych kliknięć zostałby policzony dwukrotnie, a jego łączna wartość byłaby zawyżona.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki, kampanii lub grupy reklam Google Ads.

 2. Kliknij kartę Rozszerzenia ▼ i wybierz typ rozszerzenia, np. Rozszerzenia lokalizacji.

 3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:
  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.
  2. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny i naciśnij Enter.
  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.
  4. Kliknij Zastosuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?