Kolumna GA – wartość celu / wizyty (kontr.)

Wyświetla średnią wartość celu sesji na stronie kontrolnej w teście strony docelowej według danych z Google Analytics.

W wierszu tabeli odpowiadającemu stronie kontrolnej kolumna GA – cel – wartość/odwiedziny zawiera te same dane co kolumna GA – wartość celu / wizyty (kontr.).

Dostępna tylko po połączeniu kont Search Ads 360 i Google Analytics. Dowiedz się więcej o prezentowaniu danych Google Analytics w raportach z Search Ads 360.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.

 2. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Testy strony docelowej.

 3. Jeśli kolumny jeszcze nie widać, wykonaj te czynności:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?