Kolumna Kliknięcia przy pokazywanym rozszerzeniu

Zawiera zgłoszoną przez Google Ads liczbę kliknięć reklam, w których wyświetliło się rozszerzenie.

Pamiętaj, że ta kolumna nie powoduje wyświetlenia łącznej liczby kliknięć w wierszu podsumowania raportu ani na wykresie podsumowania skuteczności. Kolumna zawiera liczbę kliknięć dowolnej części reklamy zarejestrowanych po wyświetleniu konkretnego rozszerzenia, dlatego liczba w danym wierszu może obejmować kliknięcia innych rozszerzeń, które aktualnie występują w raporcie. Gdyby dwa wiersze danych dodać w wierszu podsumowania lub na wykresie, niektóre kliknięcia zostałyby policzone dwukrotnie, a ich łączna wartość byłaby zawyżona.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości konta wyszukiwarki, kampanii lub grupy reklam Google Ads.

  2. Kliknij kartę Rozszerzenia ▼ i wybierz typ rozszerzenia, np. Rozszerzenia lokalizacji.

Kolumna pojawia się domyślnie w tabeli raportowania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?