Kolumna Średni czas na stronie (GA)

Wyświetla średni czas, jaki użytkownicy spędzają na stronie Twojej witryny podczas sesji przypisanych do kliknięć płatnych wyników wyszukiwania.

Jest dostępna tylko wtedy, gdy powiążesz reklamodawcę w Search Ads 360 z usługą internetową Google Analytics. Dowiedz się więcej o prezentowaniu danych Google Analytics w raportach z Search Ads 360.

Na przykład na karcie Słowa kluczowe ta kolumna pokazuje średni czas spędzony na stronie dla sesji przypisanych do poszczególnych słów kluczowych w zakresie czasowym raportu. Wiersz podsumowania u dołu tabeli pokazuje średni czas spędzony na stronie dla wszystkich słów kluczowych w raporcie.

W tabeli raportowania czas trwania w tej kolumnie jest wyświetlany w formacie hh:mm:ss (np. 00:05:00 w przypadku pięciu minut).

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, zastosuj zmienną GA_page_duration.

Chcesz dowiedzieć się więcej o danych Google Analytics?

Odwiedź Centrum pomocy Google Analytics.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres albo otwórz właściwości strategii ustalania stawek.

  2. Kliknij kartę Konta w wyszukiwarce, Kampanie, Grupy reklam, Reklamy lub Słowa kluczowe.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?