Kolumna Odrzucenia (GA)

Wyświetla całkowitą liczbę razy, jaką według Google Analytics użytkownik kliknął reklamę w płatnych wynikach wyszukiwania, rozpoczął sesję w Twojej witrynie i opuścił ją bez interakcji z innymi stronami.

Jest dostępna tylko wtedy, gdy powiążesz reklamodawcę w Search Ads 360 z usługą internetową Google Analytics. Dowiedz się więcej o prezentowaniu danych Google Analytics w raportach z Search Ads 360.

Na przykład na karcie Słowa kluczowe ta kolumna pokazuje liczbę odrzuceń przypisanych do poszczególnych słów kluczowych w zakresie czasowym raportu. Wiersz podsumowania u dołu tabeli pokazuje całkowitą liczbę odrzuceń przypisanych do wszystkich słów kluczowych w raporcie.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną GA_bounces. Kolumna ta jest najczęściej używana do wyliczania innych wartości, takich jak współczynnik odrzuceń, który jest równy GA_bounces/Sessions.

Chcesz dowiedzieć się więcej o danych Google Analytics?

Odwiedź Centrum pomocy Google Analytics.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres albo otwórz właściwości strategii ustalania stawek.

  2. Kliknij kartę Konta w wyszukiwarce, Kampanie, Grupy reklam, Reklamy lub Słowa kluczowe.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?