Kolumna „Docelowy URL”

Podaje adres URL strony docelowej reklamy tekstowej na obsługiwanym koncie wyszukiwarki.Dowiedz się więcej o adresach URL reklam tekstowych i słów kluczowych.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do konta wyszukiwarki lub na niższy poziom.

  2. Kliknij kartę Reklamy.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania wyników.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny i naciśnij Enter.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?