Kolumna Preferencje mobilne

Określa preferowane urządzenia dla reklamy lub linku do podstrony Google Ads. (Dostępna tylko dla wybranych wyszukiwarek).

Preferowana na komórki powoduje, że preferowane jest wyświetlanie reklamy lub linku do podstrony Google Ads na telefonach komórkowych. Jeśli grupa reklam zawiera tylko reklamy z ustawieniem Preferowana na komórki, reklama z takim ustawieniem może być wyświetlana też na komputerach stacjonarnych, laptopach i tabletach. Więcej informacji

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do konta wyszukiwarki lub na niższy poziom.

  2. Kliknij kartę Reklamy albo na koncie Google Ads kliknij kartę Rozszerzenia▼, a następnie wybierz Linki do podstron.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny i naciśnij Enter.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?