Kolumna Rodzaje stawek

Podaje rodzaje stawek i elementy objęte ustalaniem stawek, którymi zarządza ta strategia ustalania stawek lub które proponuje.

Możesz na przykład utworzyć strategie ustalania stawek, które zarządzają domyślnymi stawkami, stosują lub polecają dostosowywanie stawek mobilnych bądź robią obie te rzeczy. Jeśli utworzysz strategię ustalania stawek opartą na konwersjach i włączysz w niej zarządzanie stawkami domyślnymi oraz polecanie stawek mobilnych, w tej kolumnie zobaczysz:
CPC wszystkich elementów objętych ustalaniem stawek: optymalizacja, Mobilne: polecanie

Strategie ustalania stawek oparte na pozycji słów kluczowych nie mogą zarządzać dostosowywaniem stawek mobilnych ani go polecać, więc jeśli utworzysz taką strategię, to w tej kolumnie zobaczysz:
CPC słów kluczowych: optymalizacja

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W prawym górnym rogu wybierz zakres dat.

 3. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

 4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

 5. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?