Kolumna Cel

Podsumowanie wszystkich czynników (wydatki, pozycja, cele określonych aktywności Floodlight itp.) uwzględnianych w działaniu strategii ustalania stawek.

Na przykład: wiersz zawiera link pokaż szczegóły, który powoduje wyświetlenie okienka z listą celów lub nazw aktywności Floodlight.

 • Wydatki miesięczne: 500 PLN
 • Pozycja: 1,1-2,1
 • ERS 20% dla 1 typu konwersji
 • ROAS 150% dla wszystkich transakcji
Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W prawym górnym rogu wybierz zakres dat.

 3. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

 4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

 5. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem