Kolumna Pełny identyfikator

Wyświetla unikalny identyfikator wewnętrzny, który Search Ads 360 przypisuje obiektowi Search Ads 360 oraz identyfikator obiektu nadrzędnego aż do wewnętrznego identyfikatora agencji w Search Ads 360.

Identyfikatory poszczególnych obiektów są rozdzielane dwukropkami (:).

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do tabeli raportowania, takiej jak słowa kluczowe.

  2. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  3. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok Dostępne kolumny i naciśnij klawisz Enter.

  4. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?