Edytowanie/zastępowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360

Ustawianie stawek minimalnych i maksymalnych przy użyciu arkusza zbiorczego

Minimalna stawka i Maksymalna stawka wskazują najniższą i najwyższą kwotę, którą strategia ustalania stawek Search Ads 360 może ustawić jako maksymalny CPC. Strategia ustalania stawek Search Ads 360 nigdy nie wykracza poza wyznaczony przedział stawek.

Domyślnie słowo kluczowe lub grupa produktów w strategii ustalania stawek dziedziczy ustawienia stawki maksymalnej i minimalnej ze strategii ustalania stawek. Aby zmienić te ograniczenia dla wybranych elementów objętych ustalaniem stawek za pomocą arkusza zbiorczego:

 1. Pobierz raport z opcją Edytowalne kolumny (do ponownego przesłania) zawierający elementy z możliwością określenia stawki, których stawkę chcesz zastąpić. Na przykład:
  1. Przejdź do strategii ustalania stawek i kliknij kartę Słowa kluczowe lub Grupy produktów.

   Przechodzenie do strategii ustalania stawek
   1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

   2. panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

   3. Kliknij nazwę strategii ustalania stawek w tabeli raportowania.

    Możesz też wykonać te czynności:

    1. Kliknij ikonę Więcej Expander (or more) icon na końcu paska nawigacyjnego, by wyświetlić opcje nawigacji.

    2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą strategię ustalania stawek. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

    3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę zawierającego strategię ustalania stawek.

    4. Na liście Strategia ustalania stawek kliknij strategię ustalania stawek.

    5. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

   Search Ads 360 wyświetli stronę strategii ustalania stawek.

  2. W tabeli raportowania zaznacz pole obok każdego elementu z możliwością określenia stawki, którego ustawienia chcesz zastąpić.

  3. Kliknij ikonę pobierania Download icon na pasku narzędzi nad tabelą raportowania.

  4. Pozostaw domyślne ustawienie listy Kolumny – Edytowalne kolumny (do ponownego przesłania).

  5. Na liście Uwzględnij typy pozostaw zaznaczone opcje Słowa kluczowe i/lub Grupy produktów.

  6. Kliknij Plik do pobrania.

  7. Gdy Search Ads 360 wygeneruje plik do pobrania, kliknij link Pobierz teraz nad tabelą raportowania.

 2. Otwórz pobrany arkusz i wykonaj jedną z opisanych niżej czynności w obu kolumnach dotyczących stawki (Min bid – stawka minimalna i Max bid – stawka maksymalna) dla każdego elementu objętego ustalaniem stawek, który chcesz zmienić.

  • Wpisz nową stawkę minimalną i maksymalną.
   Jeśli element dziedziczy aktualnie ustawienie z grupy reklam, pobrany arkusz będzie zawierał w obu kolumnach wartość (inherited) (dziedziczone). Jeśli wpiszesz nową stawkę minimalną i maksymalną, ustawienia elementu zastąpią stawkę minimalną i maksymalną określone w strategii ustalania stawek.

  • Aby dziedziczyć stawki minimalne i maksymalne ze strategii ustalania stawek, wpisz (inherited) lub remove_content.

  Musisz albo dziedziczyć ze strategii ustalania stawek obie stawki (minimalną i maksymalną), albo żadnej z nich. Nie możesz np. dziedziczyć stawki minimalnej i zastąpić stawki maksymalnej.

  Search Ads 360 ignoruje zmiany wprowadzone w kolumnie Effective min bid (efektywna stawka minimalna) i Effective max bid (efektywna stawka maksymalna). Te kolumny są tylko do odczytu i podają aktualnie działające ustawienia elementu.

  Search Ads 360 nie wyświetli błędów przy sprawdzaniu poprawności, jeśli przypadkiem zmienisz którąś z tych dwóch kolumn.

 3. Prześlij arkusz zbiorczy.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?