Kolumna Maksymalny CPA

Displays the maximum cost-per-action amount that you are willing to pay for a biddable item that is managed by a bid strategy with the goal of maximizing conversions (CPA) goal. The max CPA keeps each high bid within a profitable range.

Kwota maksymalnego CPA jest wyższa od kwoty docelowego CPA. Aby utrzymać stawki na poziomie przynoszącym zyski, ale bez zbytniego ograniczania strategii ustalania stawek, zalecamy ustawienie maksymalnego CPA w wysokości co najmniej 1,5 docelowego CPA.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, określ zmienną Bid_strategy_max_CPA.

 

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  2. panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.

  3. Wybierz zakres dat.

  4. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  5. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny.

  6. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?