Kolumna „Wygenerowane automatycznie”

Wskazuje, czy usługa Search Ads 360 automatycznie wygenerowała grupę produktów w kampanii produktowej.

Aby ułatwić tworzenie ukierunkowanych grup produktów dających podobne współczynniki konwersji, Search Ads 360 może monitorować kanał usługi Merchant Center i automatycznie dzielić dotychczasowe grupy produktów według identyfikatora produktu, na podstawie skuteczności produktów w każdej grupie. Dowiedz się więcej o adaptacyjnych kampaniach produktowych.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości kampanii produktowej lub grupy reklam w takiej kampanii.

  2. Kliknij kartę Cele▼, a następnie Grupy produktów.

  3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny i naciśnij Enter.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?