Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Określanie konwersji w strategii ustalania stawek Search Ads 360

Tworzenie strategii ustalania stawek Search Ads 360 kierowanych na konwersje Google Analytics

Strategie ustalania stawek Search Ads 360 mogą mieć te rodzaje celów:

 • tylko konwersje Google Analytics (cele lub transakcje);

 • konwersje Google Analytics, konwersje Floodlight i konwersje Google Ads;

 • kolumny z formułami łączące konwersje Google Analytics oraz konwersje Floodlight lub Google Ads w niestandardowe wskaźniki KPI.

W strategiach ustalania stawek Search Ads 360 nie można używać nieprzetworzonych danych zebranych przez Google Analytics, takich jak średni czas trwania sesji. Zamiast nich musisz utworzyć w Google Analytics cele lub transakcje, a następnie użyć tych konwersji w strategii ustalania stawek.

Jeśli chcesz uwzględnić w strategiach ustalania stawek cele Strony/ekrany na sesję lub Czas trwania, upewnij się, że usługa internetowa Google Analytics używa Universal Analytics. Wykonaj krok 1 w tym przewodniku, by przejść na Universal Analytics.

Bezpośrednie kierowanie na konwersje Google Analytics

Aby utworzyć strategię ustalania stawek korzystającą z celów lub transakcji Google Analytics, a nie z aktywności Floodlight:

 1. Zacznij tworzyć strategię ustalania stawek i podaj cel kierowania Konwersje, Przychody lub Zaawansowany.

  Strategia ustalania stawek z celem Konwersje może optymalizować stawki pod kątem maksymalizacji liczby celów i transakcji, natomiast strategia ustalania stawek z celem Przychody może optymalizować przychody uzyskiwane z wartości transakcji lub celów.

 2. Wybierz cel zwrotu z inwestycji, taki jak CPA, i podaj kwotę.

 3. Z listy Źródło konwersji wybierz Google Analytics.

 4. W sekcji Wybierz typ konwersji wybierz jedną z tych opcji w zależności od wybranego typu celu:

  • W przypadku celu konwersji możesz wybrać te optymalizacje: Wszystkie cele, Wszystkie transakcje lub Wybrane konwersje.

  • W przypadku celu przychodów możesz optymalizować działania pod kątem Przychodów ze wszystkich transakcji lub – po podaniu wartości pieniężnej celów – pod kątem Pieniędzy ze wszystkich wartości celów albo Pieniędzy z wybranych celów.

 5. Jeśli wybierzesz opcję Wybrane konwersje lub Pieniądze z wybranych celów, wskaż konkretne konwersje, które będą uwzględniane w strategii ustalania stawek.

 6. Podaj pozostałe ustawienia strategii ustalania stawek i zapisz ją.

Kierowanie na konwersje Google Analytics i inne

Możesz utworzyć strategię ustalania stawek kierowaną na konwersje Google Analytics, Floodlight lub Google Ads. Na przykład możesz ustawić cel CPA 10 USD dla wizyt trwających dłużej niż 10 minut lub wizyt, w czasie których klienci zamawiają newsletter (co śledzisz za pomocą aktywności Floodlight).

Możesz też ustawić różne cele zwrotu inwestycji dla celu związanego z czasem trwania i celu związanego z aktywnością zamówienia newslettera.

 1. Zacznij tworzyć strategię ustalania stawek i wybierz cel Zaawansowane kierowanie.

 2. W sekcji Wartość docelowa kliknij + Dodaj kolejną wartość docelową, wybierz typ celu i wpisz cel.

 3. Wybierz konwersje, które zostaną uwzględnione w strategii ustalania stawek.
  Możesz wybrać między konwersjami Floodlight, Google Analytics lub Google Ads. Możesz też wybrać wszystkie lub tylko niektóre konwersje.

 4. Aby podać inny cel zwrotu inwestycji dla innego celu lub działania, kliknij + Dodaj kolejną wartość docelową i powtórz poprzedni krok.

 5. Podaj pozostałe ustawienia strategii ustalania stawek i zapisz ją.

Kierowanie na kolumnę z formułą zawierającą zarówno konwersje Google Analytics, jak i Floodlight

Za pomocą kolumn z formułą możesz łączyć konwersje Google Analytics z konwersjami Floodlight w niestandardowe wskaźniki KPI.

 1. Utwórz kolumny aktywności Google Analytics dla celów Google Analytics, których chcesz użyć.

 2. Utwórz kolumny Floodlight dla aktywności Floodlight, których chcesz użyć.

 3. Utwórz kolumnę z formułą i użyj jej w strategii ustalania stawek.

Zobacz przykłady kolumn z formułami, które zawierają jednocześnie konwersje Google Analytics i Floodlight.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
263
false