Kolumna Liczba transakcji

Wyświetla łączną liczbę sprzedanych elementów na podstawie aktywności transakcji Floodlight.

Musisz użyć w tagach Floodlight atrybutu qty. Jeśli go nie użyjesz, w tej kolumnie zawsze będzie liczba 1.

Możesz użyć tej kolumny w kolumnie formuły, określając zmienną Trans_quantity.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do dowolnej tabeli raportowania, takiej jak słowa kluczowe.

  2. Wybierz zakres czasu.

  3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?