Kolumna Ilość (GA)

Wyświetla całkowitą liczbę elementów w transakcjach dla sesji Google Analytics przypisanych kliknięciom obiektów w wyszukiwarce lub mediach społecznościowych.

Jest dostępna, tylko jeśli powiążesz reklamodawcę w Search Ads 360 z usługą internetową Google Analytics. Dowiedz się więcej o prezentowaniu danych Google Analytics w raportach z Search Ads 360.

Na przykład na karcie Słowa kluczowe kolumna ta pokazuje liczbę elementów przypisanych do każdego słowa kluczowego w czasie objętym raportem. Wiersz podsumowania u dołu tabeli pokazuje łączną liczbę elementów dla wszystkich słów kluczowych w raporcie.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną GA_quantity.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres albo otwórz właściwości strategii ustalania stawek.

  2. Kliknij kartę Konta w wyszukiwarce, Kampanie, Grupy reklam, Reklamy lub Słowa kluczowe.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?