Kolumna Grupowanie Google Ads

Displays the value of an item's Google Ads grouping attribute from your Merchant Center inventory feed.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Inventory_item_adwords_grouping.

Wyświetlanie tej kolumny
  1. Przejdź do reklamodawcy.

  2. W lewym panelu nawigacji kliknij Zarządzanie zasobami reklamowymi.

  3. Kliknij kartę Elementy zasobów reklamowych.

  4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok Dostępne kolumny i naciśnij klawisz Enter.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?