Kolumna CTR

Współczynnik określający, jak często osoby, które zobaczą Twoją reklamę, klikają ją. CTR może służyć do określania skuteczności słów kluczowych i reklam.

CTR to liczba kliknięć reklamy podzielona przez liczbę jej wyświetleń. Na przykład, jeśli masz pięć kliknięć i 1000 wyświetleń, CTR wynosi 0,5%.
CTR = kliknięcia reklam ÷ wyświetlenia (obejrzenia reklam)

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną CTR.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do dowolnej tabeli raportowania, takiej jak słowa kluczowe.

  2. Wybierz zakres czasu.

  3. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:

    1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

    2. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

    3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

  4. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?