Kolumna Efektywny % dostosowania stawek mobilnych

Wyświetla dostosowanie stawek mobilnych obowiązujące dla grupy reklam lub jej słów kluczowych.

Wartość % dostosowania stawek mobilnych w przypadku kampanii i grup reklam można ustawić ręcznie, a w przypadku niektórych kont wyszukiwarek ustawienie to może być określane automatycznie przez cel konwersji lub strategię ustalania stawek Search Ads 360.

Jeśli określisz to ustawienie na poziomie kampanii, wszystkie grupy reklam i słowa kluczowe będą je domyślnie dziedziczyć, czyli obowiązywać będzie ustawienie z kampanii. Pojedyncze grupy reklam mogą je zastąpić – wszystkie słowa kluczowe w takich grupach będą wtedy używać ustawień grupy reklam zamiast ustawień kampanii.

Jeśli strategia ustalania stawek określająca dostosowania stawek według urządzenia jest stosowana do słowa kluczowego, efektywny % dostosowania stawek dla grupy reklam jest ustalany przez strategię ustalania stawek słowa kluczowego. Więcej informacji

Cel konwersji możesz stosować tylko do kampanii.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, określ zmienną Effective_mobile_bid_multiplier.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.

  2. Kliknij kartę Grupy reklam lub Słowa kluczowe.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny, by ją dodać do listy Wybrane kolumny.

  6. Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem