Kolumna Dni do końca

Wyświetla liczbę dni pozostałych w raporcie tempa realizacji budżetu.

Raport tempa realizacji budżetu umożliwia określenie budżetu (innego niż dzienny budżet kampanii) dla wielu kampanii i sprawdzenie, czy jest on wydawany zgodnie z planem. Dowiedz się więcej.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie formuły, określ zmienną Goal_days_remaining.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do reklamodawcy.

  2. Kliknij Raporty o tempie wydawania budżetu w lewym okienku nawigacji.

  3. Jeśli ta kolumna nie jest widoczna, kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny, by ją dodać do listy Wybrane kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?