Kolumna Pozostały budżet (tempo wydawania budżetu)

Podaje pozostałą do wydania kwotę budżetu w raporcie na temat tempa wydawania budżetu. Jeśli budżet został przekroczony, deficyt jest podany w nawiasach, np. (100 PLN).

Sposób obliczania: Budżet - Koszt

Raport o tempie wydawania budżetu umożliwia ustawienie budżetu (innego niż dzienny budżet kampanii) w wielu kampaniach i sprawdzenie, czy jest on wydawany zgodnie z planem. Więcej informacji

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Goal_budget_remaining.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do reklamodawcy.

  2. Kliknij Raporty o tempie wydawania budżetu w lewym okienku nawigacji.

  3. Jeśli ta kolumna nie jest widoczna, kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny, by ją dodać do listy Wybrane kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?