Kolumna Wskaźnik tempa wydawania budżetu

Podaje odsetek wydatków do minionego czasu w raporcie o tempie wydawania budżetu. Ta wartość pojawia się tylko w raportach na temat aktywnych elementów.

Sposób obliczania wartości: % wydanego budżetu / % upływu czasu.

  • Jeśli wartość jest bliska 1, wydajesz miesięczny budżet zgodnie z planem.
  • Jeśli wartość przekracza 1, wydajesz za dużo. Zastanów się nad obniżeniem stawek.
  • Jeśli wartość jest niższa od 1, wydajesz za mało. Zastanów się nad zwiększeniem stawek.

Raport o tempie wydawania budżetu umożliwia ustawienie budżetu (innego niż dzienny budżet kampanii) w wielu kampaniach i sprawdzenie, czy jest on wydawany zgodnie z planem. Więcej informacji

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do reklamodawcy.

  2. Kliknij Raporty o tempie wydawania budżetu w lewym okienku nawigacji.

  3. Jeśli ta kolumna nie jest widoczna, kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny, by ją dodać do listy Wybrane kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?