Kolumna Budżet

Zawiera docelowe wydatki śledzone w raporcie o tempie wydawania budżetu. Raport o tempie wydawania budżetu umożliwia ustawienie budżetu (innego niż dzienny budżet kampanii) w wielu kampaniach i sprawdzenie, czy jest on wydawany zgodnie z planem.

Dowiedz się więcej o raportach o tempie wydawania budżetu.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną Keyword_broad_bid.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Przejdź do reklamodawcy.

  2. Kliknij Raporty o tempie wydawania budżetu w lewym okienku nawigacji.

  3. Jeśli ta kolumna nie jest widoczna, kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. W polu Wyszukaj kolumny wpisz nazwę kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny, by ją dodać do listy Wybrane kolumny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?