Kolumna AW – konw. na różnych urz.

Liczba konwersji na różnych urządzeniach zarejestrowanych przez śledzenie konwersji Google Ads.

Konwersje na różnych urządzeniach rozpoczynają się od kliknięcia reklamy w wyszukiwarce na Google.com na jednym urządzeniu i kończą konwersją na innym urządzeniu (lub w innej przeglądarce na tym samym urządzeniu). Konwersja może być zrealizowana zarówno przez klientów otwierających witrynę reklamodawcy bezpośrednio, jak i wyszukujących ją i klikających płatny lub bezpłatny wynik wyszukiwania.

Te konwersje są obecnie śledzone tylko dla reklam Google Ads w Google.com.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną AW_Cross_device_conv_micros.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy, konto wyszukiwarki Google Ads lub kampanię Google Ads.
 2. Kliknij kartę Konta wyszukiwarek, Kampanie lub Grupy reklam.
  Pamiętaj, że karta Konta wyszukiwarek jest dostępna tylko po otwarciu właściwości reklamodawcy, a karta Kampanie – po otwarciu właściwości reklamodawcy lub konta wyszukiwarki.
 3. Wybierz zakres czasu.
 4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:
  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania wyników.
  2. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny i naciśnij Enter.
  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?