Kolumna AW – wartość wsz. konw. / klik.

Średni przychód generowany przez śledzone konwersje (np. sprzedaż online zarejestrowana przez śledzenie konwersji Google Ads), w tym konwersje innego typu, np. konwersje na różnych urządzeniach i przeglądarkach, konwersje z połączeń telefonicznych i z aplikacji czy konwersje polegające na wizycie w sklepie stacjonarnym.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną AW_All_conv_value_per_click.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy, konto wyszukiwarki Google Ads lub kampanię Google Ads.
 2. Kliknij kartę Konta wyszukiwarek, Kampanie lub Grupy reklam.
  Pamiętaj, że karta Konta wyszukiwarek jest dostępna tylko po otwarciu właściwości reklamodawcy, a karta Kampanie – po otwarciu właściwości reklamodawcy lub konta wyszukiwarki.
 3. Wybierz zakres czasu.
 4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:
  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania wyników.
  2. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny i naciśnij Enter.
  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?