Kolumna AW – wartość wsz. konw.

Łączna wartość śledzonych konwersji (np. sprzedaż online zarejestrowana przez śledzenie konwersji Google Ads), w tym konwersji innego typu, np. konwersji na różnych urządzeniach i przeglądarkach, konwersji z połączeń telefonicznych i z aplikacji czy konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym.

Zazwyczaj jest równa całkowitej sumie przychodów generowanych przez reklamy.

Aby użyć tej kolumny w kolumnie z formułą, podaj zmienną AW_All_conv_value.

Dodawanie tej kolumny do raportu
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy, konto wyszukiwarki Google Ads lub kampanię Google Ads.
 2. Kliknij kartę Konta wyszukiwarek, Kampanie lub Grupy reklam.
  Pamiętaj, że karta Konta wyszukiwarek jest dostępna tylko po otwarciu właściwości reklamodawcy, a karta Kampanie – po otwarciu właściwości reklamodawcy lub konta wyszukiwarki.
 3. Wybierz zakres czasu.
 4. Jeśli kolumny nie ma jeszcze w tabeli raportowania:
  1. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania wyników.
  2. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny i naciśnij Enter.
  3. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?